Thống Kê Theo Tổng

Thống Kê Theo Tổng
Đánh giá bài viết

Thống kê theo tổng xsmb đưa ra số lần xuất hiện, ngày về gần nhất, số ngày chưa về của các cặp số có tổng bằng tổng chọn và các cặp số có tổng chọn đã về hôm trước

loading
loading
Bộ số Tổng số lần về Ngày về gần nhất Số ngày chưa về
108 18/02/2018 61
00 115 13/04/2018 7
19 142 10/04/2018 10
28 125 20/04/2018 0
37 130 20/04/2018 0
46 123 16/04/2018 4
55 130 18/04/2018 2
64 107 17/04/2018 3
73 134 12/04/2018 8
82 129 18/04/2018 2
91 133 16/04/2018 4
Tổng Bộ số về hôm trước
Tổng: 0 28,37
Tổng: 1 10,38,56
Tổng: 2 02
Tổng: 3 12,21,30,94
Tổng: 4 13,22,40,68,77
Tổng: 5 23,41
Tổng: 6 06,97
Tổng: 7 43,61
Tổng: 8 08,44
Tổng: 9 18