Thống Kê Đầu Đuôi

Thống Kê Đầu Đuôi
Đánh giá bài viết

Thống kê đầu đuôi miền bắc mang đến danh sách số lần về của các đầu và đuôi loto trong 30 ngày gần đây. Thống kê đầu đuôi miền bắc giúp anh em biết được bôi nào về nhiều hay ít để kết hợp với các chức năng soi cầu loto để chọn ra cặp số may mắn chính xác nhất

loading

loading

Thống kê đầu loto

Ngày / Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
15/06/2018 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 5 lần 2 lần 2 lần 5 lần 0 lần
14/06/2018 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần
13/06/2018 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 4 lần 5 lần
12/06/2018 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 5 lần 2 lần 3 lần 5 lần 3 lần
31/05/2018 1 lần 3 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần
30/05/2018 2 lần 6 lần 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần
29/05/2018 4 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần
28/05/2018 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 0 lần 2 lần 6 lần 2 lần 3 lần 4 lần
27/05/2018 2 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 5 lần 3 lần 1 lần
26/05/2018 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần
25/05/2018 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 6 lần 4 lần 0 lần 4 lần 1 lần 3 lần
24/05/2018 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 7 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần
23/05/2018 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 6 lần 3 lần 3 lần
22/05/2018 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 0 lần 1 lần 4 lần 7 lần 1 lần 2 lần
21/05/2018 1 lần 6 lần 5 lần 2 lần 3 lần 2 lần 5 lần 1 lần 0 lần 2 lần
20/05/2018 5 lần 1 lần 5 lần 0 lần 4 lần 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần 0 lần
19/05/2018 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 6 lần 1 lần
18/05/2018 1 lần 4 lần 5 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần
17/05/2018 2 lần 5 lần 5 lần 3 lần 5 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần
16/05/2018 1 lần 5 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần
15/05/2018 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 7 lần 4 lần 2 lần 3 lần
14/05/2018 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 5 lần 3 lần
13/05/2018 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần 6 lần 2 lần
12/05/2018 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 4 lần
11/05/2018 5 lần 1 lần 0 lần 2 lần 0 lần 5 lần 2 lần 3 lần 3 lần 6 lần
10/05/2018 2 lần 4 lần 4 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 4 lần
09/05/2018 6 lần 5 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 5 lần 1 lần 3 lần 3 lần
08/05/2018 5 lần 1 lần 4 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 5 lần
07/05/2018 2 lần 3 lần 4 lần 0 lần 1 lần 4 lần 8 lần 1 lần 2 lần 2 lần
06/05/2018 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 6 lần 3 lần 4 lần 2 lần

Thống kê đuôi loto

Ngày / Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
15/06/2018 3 lần 1 lần 3 lần 7 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần
14/06/2018 5 lần 2 lần 2 lần 3 lần 6 lần 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần
13/06/2018 4 lần 2 lần 6 lần 4 lần 0 lần 0 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần
12/06/2018 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 6 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần
31/05/2018 3 lần 4 lần 3 lần 0 lần 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần
30/05/2018 4 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần
29/05/2018 6 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 5 lần 2 lần 3 lần 3 lần 4 lần
28/05/2018 2 lần 6 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần
27/05/2018 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 6 lần 0 lần 2 lần 3 lần 4 lần
26/05/2018 2 lần 0 lần 2 lần 4 lần 4 lần 3 lần 1 lần 4 lần 5 lần 2 lần
25/05/2018 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 5 lần 6 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần
24/05/2018 0 lần 4 lần 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần
23/05/2018 1 lần 4 lần 5 lần 4 lần 4 lần 0 lần 3 lần 4 lần 0 lần 2 lần
22/05/2018 4 lần 4 lần 4 lần 2 lần 5 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần
21/05/2018 3 lần 5 lần 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần
20/05/2018 4 lần 0 lần 2 lần 4 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 6 lần
19/05/2018 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 6 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần
18/05/2018 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 5 lần 0 lần 5 lần 2 lần 2 lần 3 lần
17/05/2018 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 6 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần
16/05/2018 1 lần 5 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 5 lần 1 lần
15/05/2018 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 5 lần 4 lần 4 lần 3 lần
14/05/2018 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 7 lần 5 lần 0 lần 3 lần 2 lần
13/05/2018 2 lần 2 lần 6 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 8 lần
12/05/2018 3 lần 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 4 lần 4 lần
11/05/2018 2 lần 1 lần 11 lần 1 lần 6 lần 0 lần 2 lần 4 lần 0 lần 0 lần
10/05/2018 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 5 lần 3 lần
09/05/2018 2 lần 5 lần 4 lần 0 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 5 lần
08/05/2018 4 lần 1 lần 4 lần 3 lần 4 lần 1 lần 5 lần 0 lần 5 lần 0 lần
07/05/2018 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 4 lần 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần 0 lần
06/05/2018 4 lần 2 lần 6 lần 0 lần 3 lần 3 lần 0 lần 4 lần 2 lần 3 lần