Thống Kê Lô Gan

Thống Kê Lô Gan
Đánh giá bài viết

Thống kê lô gan Miền Bắc hôm nay:

( Anh em chơi lô đề thì bắt buộc phải tham khảo thông kê nhé. )soi cau lo hom nay

Lô gan là những con lô lâu không ra. Một con lô được tính là gan khi không ra trên 10 ngày liên tiếp. Việc tham khảo lô gan là cực kỳ quan trọng đối với những anh em chơi lô đề vì:

  • Chơi lô gan cực kỳ tốn tiền vì không biết bao giờ sẽ ra.
  • Những người chơi lô gan thường phải chơi lô nuôi với con này.
  • Nuôi lô thì phải đánh gấp thếp mới có lãi. Nếu ko ra trong khoảng nuôi 3 ngày thì là ác mộng với người chơi lô đề.

Vì thế anh em hãy xem và tránh đừng chơi những con lô gan có chu kỳ ảo nhé.

loading
loading
Các cặp số loto gan chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:
Cặp số 85 ra ngày 31/05/2018 đến ngày 15/06/2018 vẫn chưa ra là 15
Cặp số 86 ra ngày 31/05/2018 đến ngày 15/06/2018 vẫn chưa ra là 15
Cặp số 68 ra ngày 31/05/2018 đến ngày 15/06/2018 vẫn chưa ra là 15
Cặp số 21 ra ngày 31/05/2018 đến ngày 15/06/2018 vẫn chưa ra là 15
Cặp số 11 ra ngày 31/05/2018 đến ngày 15/06/2018 vẫn chưa ra là 15
Cặp số 05 ra ngày 31/05/2018 đến ngày 15/06/2018 vẫn chưa ra là 15
Cặp số 98 ra ngày 31/05/2018 đến ngày 15/06/2018 vẫn chưa ra là 15
Cặp số 12 ra ngày 31/05/2018 đến ngày 15/06/2018 vẫn chưa ra là 15
Cặp số 91 ra ngày 31/05/2018 đến ngày 15/06/2018 vẫn chưa ra là 15
Cặp số 61 ra ngày 31/05/2018 đến ngày 15/06/2018 vẫn chưa ra là 15
Cặp số 38 ra ngày 31/05/2018 đến ngày 15/06/2018 vẫn chưa ra là 15
Cặp số 49 ra ngày 31/05/2018 đến ngày 15/06/2018 vẫn chưa ra là 15
Cặp số 69 ra ngày 31/05/2018 đến ngày 15/06/2018 vẫn chưa ra là 15
Cặp số 09 ra ngày 30/05/2018 đến ngày 15/06/2018 vẫn chưa ra là 16
Cặp số 20 ra ngày 30/05/2018 đến ngày 15/06/2018 vẫn chưa ra là 16
Cặp số 40 ra ngày 30/05/2018 đến ngày 15/06/2018 vẫn chưa ra là 16
Cặp số 42 ra ngày 30/05/2018 đến ngày 15/06/2018 vẫn chưa ra là 16
Cặp số 19 ra ngày 30/05/2018 đến ngày 15/06/2018 vẫn chưa ra là 16
Cặp số 64 ra ngày 30/05/2018 đến ngày 15/06/2018 vẫn chưa ra là 16
Cặp số 93 ra ngày 30/05/2018 đến ngày 15/06/2018 vẫn chưa ra là 16
Cặp số 46 ra ngày 29/05/2018 đến ngày 15/06/2018 vẫn chưa ra là 17
Cặp số 07 ra ngày 29/05/2018 đến ngày 15/06/2018 vẫn chưa ra là 17
Cặp số 59 ra ngày 29/05/2018 đến ngày 15/06/2018 vẫn chưa ra là 17
Cặp số 74 ra ngày 29/05/2018 đến ngày 15/06/2018 vẫn chưa ra là 17
Cặp số 31 ra ngày 27/05/2018 đến ngày 15/06/2018 vẫn chưa ra là 19
Cặp số 48 ra ngày 25/05/2018 đến ngày 15/06/2018 vẫn chưa ra là 21
Cặp số 96 ra ngày 25/05/2018 đến ngày 15/06/2018 vẫn chưa ra là 21
Cặp số 32 ra ngày 21/05/2018 đến ngày 15/06/2018 vẫn chưa ra là 25
Cặp số 58 ra ngày 21/05/2018 đến ngày 15/06/2018 vẫn chưa ra là 25
Cặp số ra ngày 18/02/2018 đến ngày 15/06/2018 vẫn chưa ra là 117
Cặp số 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
Ngày loto gan cực đại 25 24 24 21 34 26 24 28 21 21
Cặp số 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Ngày loto gan cực đại 33 26 21 23 25 18 20 29 30 20
Cặp số 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Ngày loto gan cực đại 27 28 24 22 25 28 28 22 30 25
Cặp số 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Ngày loto gan cực đại 29 38 22 22 23 35 27 20 26 38
Cặp số 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Ngày loto gan cực đại 18 26 25 20 30 38 28 29 27 23
Cặp số 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Ngày loto gan cực đại 25 25 21 23 22 25 20 30 35 20
Cặp số 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
Ngày loto gan cực đại 22 18 28 26 17 29 29 23 20 26
Cặp số 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
Ngày loto gan cực đại 30 24 20 28 36 22 20 25 33 20
Cặp số 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
Ngày loto gan cực đại 20 27 20 27 29 25 28 23 22 25
Cặp số 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Ngày loto gan cực đại 23 25 23 23 24 27 28 25 24 20