Thống Kê Theo Tổng

Thống Kê Theo Tổng
Đánh giá bài viết

Thống kê theo tổng xsmb đưa ra số lần xuất hiện, ngày về gần nhất, số ngày chưa về của các cặp số có tổng bằng tổng chọn và các cặp số có tổng chọn đã về hôm trước

loading

loading

Bộ số Tổng số lần về Ngày về gần nhất Số ngày chưa về
108 18/02/2018 119
00 125 13/06/2018 4
19 152 30/05/2018 18
28 134 15/06/2018 2
37 141 13/06/2018 4
46 139 29/05/2018 19
55 142 15/06/2018 2
64 124 30/05/2018 18
73 149 15/06/2018 2
82 144 13/06/2018 4
91 147 31/05/2018 17
Tổng Bộ số về hôm trước
Tổng: 0 28,55,73
Tổng: 1 10,47,83
Tổng: 2 02,39,66,84
Tổng: 4 22,77
Tổng: 6 33,51,88
Tổng: 7 52
Tổng: 8 17,26,35,53,80
Tổng: 9 45,63