Thống Kê Lô Gan Quảng Trị

Thống Kê Lô Gan Quảng Trị
5 2 votes

Thống kê loto gan Quảng Trị hôm nay :

Chốt số Quảng Trị không khó, anh em chỉ cần biết được lô gan Quảng Trị lâu chưa về sau đó loại ra khỏi những con số đẹp nhất trong ngày. Loại đám lô gan này ra anh em đã có tới 30% cơ hội chiến thắng rồi đấy.

soi cầu xổ số miền trung

Các bộ số chưa ra theo biên độ 10 ngày trở lên:

 • Bộ số 02 ra ngày 26-04-2018, đến ngày 09-05-2018 vẫn chưa ra 13 ngày
 • Bộ số 03 ra ngày 26-04-2018, đến ngày 09-05-2018 vẫn chưa ra 13 ngày
 • Bộ số 08 ra ngày 26-04-2018, đến ngày 09-05-2018 vẫn chưa ra 13 ngày
 • Bộ số 36 ra ngày 26-04-2018, đến ngày 09-05-2018 vẫn chưa ra 13 ngày
 • Bộ số 39 ra ngày 26-04-2018, đến ngày 09-05-2018 vẫn chưa ra 13 ngày
 • Bộ số 52 ra ngày 26-04-2018, đến ngày 09-05-2018 vẫn chưa ra 13 ngày
 • Bộ số 61 ra ngày 26-04-2018, đến ngày 09-05-2018 vẫn chưa ra 13 ngày
 • Bộ số 62 ra ngày 26-04-2018, đến ngày 09-05-2018 vẫn chưa ra 13 ngày
 • Bộ số 67 ra ngày 26-04-2018, đến ngày 09-05-2018 vẫn chưa ra 13 ngày
 • Bộ số 76 ra ngày 26-04-2018, đến ngày 09-05-2018 vẫn chưa ra 13 ngày
 • Bộ số 87 ra ngày 26-04-2018, đến ngày 09-05-2018 vẫn chưa ra 13 ngày
 • Bộ số 90 ra ngày 26-04-2018, đến ngày 09-05-2018 vẫn chưa ra 13 ngày
 • Bộ số 95 ra ngày 26-04-2018, đến ngày 09-05-2018 vẫn chưa ra 13 ngày
 • Bộ số 05 ra ngày 19-04-2018, đến ngày 09-05-2018 vẫn chưa ra 20 ngày
 • Bộ số 06 ra ngày 19-04-2018, đến ngày 09-05-2018 vẫn chưa ra 20 ngày
 • Bộ số 14 ra ngày 19-04-2018, đến ngày 09-05-2018 vẫn chưa ra 20 ngày
 • Bộ số 28 ra ngày 19-04-2018, đến ngày 09-05-2018 vẫn chưa ra 20 ngày
 • Bộ số 35 ra ngày 19-04-2018, đến ngày 09-05-2018 vẫn chưa ra 20 ngày
 • Bộ số 44 ra ngày 19-04-2018, đến ngày 09-05-2018 vẫn chưa ra 20 ngày
 • Bộ số 45 ra ngày 19-04-2018, đến ngày 09-05-2018 vẫn chưa ra 20 ngày
 • Bộ số 84 ra ngày 19-04-2018, đến ngày 09-05-2018 vẫn chưa ra 20 ngày
 • Bộ số 85 ra ngày 19-04-2018, đến ngày 09-05-2018 vẫn chưa ra 20 ngày
 • Bộ số 86 ra ngày 19-04-2018, đến ngày 09-05-2018 vẫn chưa ra 20 ngày
 • Bộ số 88 ra ngày 19-04-2018, đến ngày 09-05-2018 vẫn chưa ra 20 ngày
 • Bộ số 89 ra ngày 19-04-2018, đến ngày 09-05-2018 vẫn chưa ra 20 ngày
 • Bộ số 92 ra ngày 19-04-2018, đến ngày 09-05-2018 vẫn chưa ra 20 ngày
 • Bộ số 93 ra ngày 19-04-2018, đến ngày 09-05-2018 vẫn chưa ra 20 ngày
 • Bộ số 94 ra ngày 19-04-2018, đến ngày 09-05-2018 vẫn chưa ra 20 ngày
 • Bộ số 11 ra ngày 12-04-2018, đến ngày 09-05-2018 vẫn chưa ra 27 ngày
 • Bộ số 12 ra ngày 12-04-2018, đến ngày 09-05-2018 vẫn chưa ra 27 ngày
 • Bộ số 21 ra ngày 12-04-2018, đến ngày 09-05-2018 vẫn chưa ra 27 ngày
 • Bộ số 34 ra ngày 12-04-2018, đến ngày 09-05-2018 vẫn chưa ra 27 ngày
 • Bộ số 73 ra ngày 12-04-2018, đến ngày 09-05-2018 vẫn chưa ra 27 ngày
 • Bộ số 74 ra ngày 12-04-2018, đến ngày 09-05-2018 vẫn chưa ra 27 ngày
 • Bộ số 09 ra ngày 05-04-2018, đến ngày 09-05-2018 vẫn chưa ra 34 ngày
 • Bộ số 18 ra ngày 05-04-2018, đến ngày 09-05-2018 vẫn chưa ra 34 ngày
 • Bộ số 20 ra ngày 05-04-2018, đến ngày 09-05-2018 vẫn chưa ra 34 ngày
 • Bộ số 33 ra ngày 05-04-2018, đến ngày 09-05-2018 vẫn chưa ra 34 ngày
 • Bộ số 37 ra ngày 05-04-2018, đến ngày 09-05-2018 vẫn chưa ra 34 ngày
 • Bộ số 42 ra ngày 05-04-2018, đến ngày 09-05-2018 vẫn chưa ra 34 ngày
 • Bộ số 79 ra ngày 05-04-2018, đến ngày 09-05-2018 vẫn chưa ra 34 ngày
 • Bộ số 82 ra ngày 05-04-2018, đến ngày 09-05-2018 vẫn chưa ra 34 ngày
 • Bộ số 96 ra ngày 05-04-2018, đến ngày 09-05-2018 vẫn chưa ra 34 ngày
 • Bộ số 98 ra ngày 05-04-2018, đến ngày 09-05-2018 vẫn chưa ra 34 ngày
 • Bộ số 15 ra ngày 29-03-2018, đến ngày 09-05-2018 vẫn chưa ra 41 ngày
 • Bộ số 26 ra ngày 29-03-2018, đến ngày 09-05-2018 vẫn chưa ra 41 ngày
 • Bộ số 43 ra ngày 29-03-2018, đến ngày 09-05-2018 vẫn chưa ra 41 ngày
 • Bộ số 56 ra ngày 29-03-2018, đến ngày 09-05-2018 vẫn chưa ra 41 ngày
 • Bộ số 59 ra ngày 29-03-2018, đến ngày 09-05-2018 vẫn chưa ra 41 ngày
 • Bộ số 63 ra ngày 29-03-2018, đến ngày 09-05-2018 vẫn chưa ra 41 ngày
 • Bộ số 77 ra ngày 29-03-2018, đến ngày 09-05-2018 vẫn chưa ra 41 ngày
 • Bộ số 22 ra ngày 22-03-2018, đến ngày 09-05-2018 vẫn chưa ra 48 ngày
 • Bộ số 48 ra ngày 22-03-2018, đến ngày 09-05-2018 vẫn chưa ra 48 ngày
 • Bộ số 55 ra ngày 22-03-2018, đến ngày 09-05-2018 vẫn chưa ra 48 ngày
 • Bộ số 58 ra ngày 22-03-2018, đến ngày 09-05-2018 vẫn chưa ra 48 ngày
 • Bộ số 80 ra ngày 22-03-2018, đến ngày 09-05-2018 vẫn chưa ra 48 ngày
 • Bộ số 01 ra ngày 15-03-2018, đến ngày 09-05-2018 vẫn chưa ra 55 ngày
 • Bộ số 31 ra ngày 15-03-2018, đến ngày 09-05-2018 vẫn chưa ra 55 ngày
 • Bộ số 32 ra ngày 15-03-2018, đến ngày 09-05-2018 vẫn chưa ra 55 ngày
 • Bộ số 47 ra ngày 15-03-2018, đến ngày 09-05-2018 vẫn chưa ra 55 ngày
 • Bộ số 68 ra ngày 15-03-2018, đến ngày 09-05-2018 vẫn chưa ra 55 ngày
 • Bộ số 75 ra ngày 15-03-2018, đến ngày 09-05-2018 vẫn chưa ra 55 ngày
 • Bộ số 13 ra ngày 08-03-2018, đến ngày 09-05-2018 vẫn chưa ra 62 ngày
 • Bộ số 83 ra ngày 08-03-2018, đến ngày 09-05-2018 vẫn chưa ra 62 ngày
 • Bộ số 91 ra ngày 08-03-2018, đến ngày 09-05-2018 vẫn chưa ra 62 ngày
 • Bộ số 64 ra ngày 01-03-2018, đến ngày 09-05-2018 vẫn chưa ra 69 ngày
 • Bộ số 65 ra ngày 01-03-2018, đến ngày 09-05-2018 vẫn chưa ra 69 ngày
 • Bộ số 78 ra ngày 01-03-2018, đến ngày 09-05-2018 vẫn chưa ra 69 ngày
 • Bộ số 04 ra ngày 22-02-2018, đến ngày 09-05-2018 vẫn chưa ra 76 ngày
 • Bộ số 24 ra ngày 22-02-2018, đến ngày 09-05-2018 vẫn chưa ra 76 ngày
 • Bộ số 40 ra ngày 22-02-2018, đến ngày 09-05-2018 vẫn chưa ra 76 ngày
 • Bộ số 49 ra ngày 22-02-2018, đến ngày 09-05-2018 vẫn chưa ra 76 ngày
 • Bộ số 25 ra ngày 15-02-2018, đến ngày 09-05-2018 vẫn chưa ra 83 ngày
 • Bộ số 41 ra ngày 15-02-2018, đến ngày 09-05-2018 vẫn chưa ra 83 ngày
 • Bộ số 72 ra ngày 15-02-2018, đến ngày 09-05-2018 vẫn chưa ra 83 ngày
 • Bộ số 81 ra ngày 15-02-2018, đến ngày 09-05-2018 vẫn chưa ra 83 ngày
 • Bộ số 99 ra ngày 01-02-2018, đến ngày 09-05-2018 vẫn chưa ra 97 ngày
 • Bộ số 16 ra ngày 25-01-2018, đến ngày 09-05-2018 vẫn chưa ra 104 ngày
 • Bộ số 38 ra ngày 04-01-2018, đến ngày 09-05-2018 vẫn chưa ra 125 ngày
 • Bộ số 07 ra ngày 30-11-2017, đến ngày 09-05-2018 vẫn chưa ra 160 ngày
 • Bộ số 69 ra ngày 23-11-2017, đến ngày 09-05-2018 vẫn chưa ra 167 ngày
 • Bộ số 70 ra ngày 23-11-2017, đến ngày 09-05-2018 vẫn chưa ra 167 ngày
 • Bộ số 53 ra ngày 09-11-2017, đến ngày 09-05-2018 vẫn chưa ra 181 ngày

Lô gan là gì?

Có thể đề cập lô gan là một mẫu lô đòi hỏi người chơi phải tìm hiểu và thống kê thật kỹ và chính xác kết quả lô đề của các ngày trước. Lô gan là những con lô mà đã ko ra trong một thời gian dài. vì vậy phương pháp thống kê lại những kết quả của ngày trước để xem con nào ko ra và hạn chế đánh con đó trong thời gian đến.

Kinh nghiệm chơi lô gan

Để với thể chơi lô gan 1 cách hay và chính xác, không tính thống kê các con lô gan lâu chưa ra bạn còn buộc phải chú ý và tính toán chu kỳ dài nhất của các con lô gan để chọn ra phương pháp đánh ưa thích. với rất nhiều phương pháp được sử dụng để chơi lô gan. Đối mang chiếc này đòi hỏi người chơi cần bình tĩnh và gan lì để chờ đợi sau đấy đánh lô gan mà mình nuôi tại thời điểm hợp lý nhất.